info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Hebei Eyaleti


Hebei (Hıbei), güzel başkenti Shijiazhuang (Şıciacuang) ile Huanghe (Sarı) Nehri’nin kuzeyinde, Taihang Dağları’nın doğusunda yer alır. Kuzeyde İç Moğolistan Özerk Bölgesi, güneyde Shandong ve Henan yönetim bölgeleriyle çevrilidir. Her ne kadar komşusu Pekin ve Tianjin’in gölgesinde kalsa da toplam yüzölçümü 190,000 km² ve nüfusu ise 67,440.000’dir. 2010 yılında, Henan eyaletinin gayri safi yurtiçi hasılası 2.01 trilyon RMB’ye (US$303 milyar) ve kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılası ise 24,428 RMB’ye ulaşmıştır.

Coğrafya ve İklim

Bölge biri Kuzey Çin Ovasının kuzey kesimi, öteki de kuzey ve batı sınırları boyunca uzanan sıradağlar olmak üzere yaklaşık eşit büyüklükte iki kesimden oluşur. Batıdan doğuya doğru giderek alçalan ve kuzeyde Yan Dağlarıyla sınırlanan Kuzey Çin Ovasının kuzey kesimine kimi zaman Hebei Ovası adı da verilir. Bu sıradağlar, ortalama 1.500 m yükseklikteki doruklarıyla, aşınmış tepeler halinde ovanın kuzey sınırını oluşturur. Çin Seddi bu tepeler boyunca zikzaklar çizerek uzanır. Dağların ötesinde Moğolistan Platosu, bölgenin en kuzeyinde Moğolistan’a kadar uzanır. Bölgenin bu kesimi ortalama 1.300 - 1.600 m yüksekliktedir. Platonun kenarları engebeli ve yerleşmeye elverişsizdir.

Yörede iklim sert ve karasaldır. Ocak ayı ortalama yıllık sıcaklığı güneyden kuzeye -4˚C ile -10˚C arasında, Temmuz ayı ortalama sıcaklığı ise 25˚C’dir. Yağmurlar (yılda 500-600 mm) yazın şiddetli sağanaklar biçiminde yağar.

Nüfus

Hebei nüfusunun %96’sı Han kökenli Çinli’dir. Geriye kalan %4’lük azınlık nüfusu ise Moğol, Man, Hui, Kore, Zhuang, Miao, Tujia halklarından oluşur.

Yönetim Birimleri

Hebei eyaleti, Shijiazhuang, Zhangjiakou, Chengde, Qinhuangdao, Tangshan, Langfang, Baoding, Cangzhou, Hengshui, Xingtai ve Handan olmak üzere 11 ilden, 23 vilayet düzeyinde ilden, 108 vilayetten, 6 özerk vilayetten ve 35 bölgeden oluşur.

Ekonomi

Yan ve Taihang dağlarının eteklerinden denize uzanan Pekin-Tianjin sanayi bölgesi Çin’in kuzeyindeki en büyük sanayi bölgesidir. Bu bölge, doğudaki Tangshan ile Qinhuangdao, batıdaki Baoding ile Shijiazhuang ve Pekin belediyesindeki Liulihe sanayi kentlerini kapsar. Bölgenin başlıca liman kentleri Tianjin, Tanggu ve Qinhuangdao.

Hebei’deki ağır sanayi, yörenin büyük kömür ocakları ve demiryollarıyla yakından bağlantılıdır. İkinci büyük kent ve özerk belediye olan Tianjin, Kuzey Çin’deki en önemli sanayi ve ticaret merkezi olduğu gibi önemli bir eğitim ve kültür merkezidir. Bölgedeki üçüncü büyük şehir olan Tanshan çelik, çimento ve demiryolu onarım malzemeleri üreten bir başka ağır sanayi merkezidir. Hafif sanayi ürünleri dokuma, kağıt, un ve seramiktir.

Ulaşım

Hebei eyaletinde 15 ana tren hattı bulunmaktadır. Shijiazhuang Sivil Havaalanı Çin’de uluslararası havaalanı işlevindedir ve 44 güzergah eklenmiştir. Bunun yanında eyalette deniz ulaşımı da elverişlidir; kuzeyden güneye olmak üzere Qinhuangdao Limanı, Jingtang Limanı, Tianjin Limanı ve birçok büyük deniz limanları vardır.

Tarih

Kuzey Çin Ovası binlerce yıldır insan yerleşimine sahne olmuştur. Hebei Ovası, fosil örnekleri 400 bin yıl öncesine tarihlendirilen Homo Erectus Pekinensis’in (Pekin İnsanı) yurdudur.

Hebei 1644’ten 1911’e değin Qing (Mançu) Hanedanı, Qing Hanedanı’nın devrilmesinden sonra 1937’deki Japon işgaline kadar da milliyetçi hükümetin egemenliği altında kaldı. Japon işgalinin 1945’te sona ermesinin ardından başlayan iç savaşın (1946-1949) sonlarında komünistlerin denetimine geçti. 1958’e değin yönetim bölgesinin merkezi Baoding kentiydi. Bu tarihten sonra merkez önce Tianjin’e, 1967’de ise Pekin’in 240 km güneybatısındaki üç ana demiryolunun kavşak noktasında yer alan Shijiazhuang’a taşındı. Başkent Pekin, Hebei sınırları içinde yer almakla birlikte yönetsel bakımdan özerktir. Hebei, kültür ve ekonomik açıdan Kuzey Çin’deki en gelişmiş yönetim bölgesidir.   

Kültür

Hebei geleneksel operaları sırayla şöyledir: Pingju, Hebei Bangzi (aynı zamanda Hebei Clapper Operası olarak da bilinir) ve Cangzhou Kuaiban Dagu. Bu opera türlerinden, günlük konuşma dilinde olduğu için herkes tarafından rahatlıkla anlaşılan Pingju Operası özellikle çok meşhurdur. Kuzeydoğu Hebei kaynaklı Jingju Operası Pekin Operası gibi diğer geleneksel Çin opera türlerinden etkilenmiştir. Pingju geleneksel olarak genç erkek başoyuncu, genç bayan başoyuncu ile genç komik karakterden oluşmaktadır ancak zaman içerisinde değişik roller de bu operaya dahil olmuştur.

Hebei’in merkezinde Quyang ilçesi Dingzhou porseleni ile ünlüdür. Kase, tabak, vazo, fincan ve heykel çeşitlerinden oluşan Dingzhou porseleni genelde krem rengindedir.

Turizm

Shanhaiguan ya da diğer adıyla “the First Pass Under Heaven” (Cennet Altındaki İlk Geçiş) ve Çin’deki en büyük kraliyet bahçesi olan Chengde Yaz Villası Hebei eyaletindedir. İnca taş heykelleriyle Qing Hanedanı’nın (1644-1911) Doğu ve Batı Mezarlıkları ile Mancheng’da bulunan Han Hanedanı’nın (M.Ö. 206 - 220) mezarlıkları da bölgede mutlaka görülmesi gereken tarihi eserlerden bazılarıdır. Chengde ve Baoding şehirleri ulusal düzeyde tarihi ve kültürel şehir sayılır.   

Mutfak

Hebei mutfağı ağırlıklı olarak buğday, koyun eti ve fasulyeden oluşur.

Eğitim

Hebei Eyaleti’ndeki Üniversiteler
• Hebei University / Hebei Üniversitesi
• Hebei University of Economics and Business / Hebei Ekonomi ve İşletme Üniversitesi 
• Heibei University of Science and Technology / Hebei Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
• Shijiazhuang Vocational Technology Institute / Shijiazhuang Teknoloji Meslek Enstitüsü
• Shijiazhuang University of Economics / Shijiazhuang Ekonomi Üniversitesi
• Hebei Normal University / Hebei Eğitim Üniversitesi
• Shijiazhuang Railway Institute / Shijiazhuang Demiryolları Enstitüsü
• Hebei Medical University / Hebei Tıp Üniversitesi
• Hebei Institute of Physical Education / Hebei Beden Eğitimi Enstitüsü