info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

İlkbahar-Güz Dönemi


M.Ö 770-M.Ö 476 yılları arasındaki zaman kesiti, "İlkbahar ve Sonbahar Dönemi" olarak adlandırılıyor. Çin'de ekonominin gelişmesi ve nüfusun artmasıyla büyük beylikler hakimiyeti ele geçirmek için şiddetli mücadelelere girdiler. Bununla birlikte, toplumda da büyük değişiklikler görüldü. Tarım alanında, demirden yapılan tarım aletlerinin ortaya çıkması, öküzle tarla sürme biçiminin yaygınlaşması ve sulama tesislerinin gelişmesi sayesinde tahıl üretimi arttı. İlkbahar ve Sonbahar Dönemi, Batı Zhou hanedanı yönetimindeki geleneksel siyasi ve toplumsal düzenin adım adım çöktüğü bir geçiş dönemi oldu.

Çin tarihindeki ilk büyük düşünür ve eğitimci olan Konfüçyus, İlkbahar ve Sonbahar Dönemi'nin son yıllarında doğdu. Konfüçyus, geçmiş çağlarda oluşan kültür ve düşünce ürünlerini gözden geçirdi ve yaşadığı dönemdeki sosyal çalkantıları da dikkate alarak ahlak, toplum ve siyaset konularında bir dizi özgün teoriler ve fikirler ortaya koydu, böylece Çin tarihinde "Ru" akımını yarattı.

Önemli İsimler:

Strateji Uzmanı Sun Wu

M.Ö 6. yy'da yaşayan askerlik uzmanı Sun Wu, dünyaca tanınmıştır. Sun Wu tarafından yazılmış "Sun-tse Bin Fa" (Sun-tse'nin Savaş Sanatı) kitabı, askerlik kuramı alanında eski Çin'de yazılmış en büyük eserdir. "Sun-tse Bin Fa", dünyayı en çok etkilemiş ve en geniş şekilde yayılmış Çin klasiklerinden biridir. Sun Wu, eski zamanlarda olsun, bugün olsun Çin'de ve dünyada "askerliğin atası" sayılmaktadır.

Müzisyen Yübao

İlkbahar ve Sonbahar döneminde hüküm sürmüş olan Chu devletinde Yü Boya adlı tanınmış bir müzisyen yaşadı. Çok zeki ve müziğe çok yetenekli olan Yü Boya, küçük yaşta müziğe derin bir ilgi duyuyor ve usta müzisyen Cheng Lian'ın yanında eğitim görüyordu.

Taoizm'in Kurucusu Laotse

Adı Er, soyadı ise Li olan Laotse, MÖ. 770 – M.Ö 476 yıllarında İlkbahar ve Sonbahar döneminin sonunda hüküm sürmüş olan Lu devletinde yaşamıştır. Li Dan diye de bilinen Laotse'nın iri yarı, büyük kulaklı, kocaman gözlü, geniş alınlı ve kalın dudaklı olduğu söyleniyordu. Zhou hanedanında "arşiv memuru" olan Laotse, kütüphaneye bakıyordu. Dolayısıyla, çok okuma imkanı bulan Laotse zamanın büyük alimi oldu. Konfüçyus, gençliğinde Zhou hanedanının nezaket ve teşrifat kurallarını öğrenmek için Laotse'yi ziyaret etmiştir.

Konfüçyus ve Konfüçyusçuluk

Çin'in geleneksel kültüründen söz edilirken Çin tarihinde önemli bir şahsiyet olan Konfüçyus'a değinilmemesi mümkün değildir. 1970'li yıllarda Amerikalı bir bilimadamı, insanlık tarihinde önemli etkileri olan ilk 100 şahsiyeti sıralarken, Konfüçyus'u İsa peygamber ve Budizmin kurucusu Sakyamuni gibi kişilerden sonra beşinci sıraya koydu. Konfüçyus'un, Çinliler için ise birinci sırada yer alması gerekir. Çünkü hemen hemen her Çinli şu ya da bu biçimde Konfüçyus'un doktrininden etkilenmiştir.