info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Savaşan Devletler Dönemi


M.Ö 403 ile M.Ö 221 arasındaki Savaşan Devletler Dönemi, beylikler arasındaki mücadelelerin daha da yoğunlaştığı bir zaman oldu. Aslında Savaşan Devletler Dönemi ile İlkbahar ve Sonbahar Dönemi arasında kesin bir ayrım yoktur. Ancak tarihçiler, Jin Beyliği'nin Zhao, Han ve Wei beyliklerine bölündüğü M.Ö 403 yılını Savaşan Devletler Dönemi'nin başlangıcı, Qin hanedanının beylikleri yok ederek Çin'i bütünleştirdiği M.Ö 221 yılını da bu dönemin bitimi olarak kabul ederler.

Savaşan Devletler Dönemi'nde, Çin'deki siyasi düzen çok değişti: Çok sayıdaki orta ve küçük ölçekli beylik yok oldu; Qin, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei ve Qi beylikleri, Savaşan Devletler Dönemi'ndeki başlıca beylikler haline geldi. Bu dönemde bütün beyliklerde bir dizi reform yapıldı. Bunların en köklü ve en etkili olanı, Qin beyliğinde Shang Yang tarafından gerçekleştirilen reformdu.

Savaşan Devletler Dönemi'nde sık sık yaşanan savaşlara rağmen antik Çin kültürü, savaştan hiç etkilenmedi ve hızla gelişti. Toplumda bilimsel ve kültürel bilgilere sahip olan bir aydın tabakası ortaya çıktı. Bu takabanın toplum içinde oynadığı etkin rol, bilim ve kültürün canlanmasını hızlandırdı. Bu dönemde Çin, düşünce ve kültür açısından tarihteki ilk zirve noktasına ulaştı. Konfüçyus ve Meng Zi'nin temsil ettikleri "Ru" akımı; Lao Zi, Zhuang Zi ve Lie Zi'nin temsil ettileri Taoculuk; Han Fei'nin temsil ettiği "Fa" akımı; Mo Zi'nin temsil ettiği Moculuk akımı, daha sonraki çağlarda en çok benimsenen felsefi akımlar oldu.

Bu felsefe akımlarının ortaya çıkışı, Savaşan Devletler Dönemi'ndeki düşünür çevresinde "Yüz çiçeğin bir arada açtığı, yüz düşüncenin bir arada varlığını sürdürdüğü" bir ortam olarak görüldü. Felsefe akımların rolü, yalnızca o zamanki siyasetin ve ekonominin gelişmesini hızlandırmakla sınırlı kalmadı; etkilerini bugüne kadar da sürdürerek, Çin düşünce tarihinin ayrılmaz bir parçası oldu.

M.Ö 230 yılında, Qin beyliğinin başında bulunan Ying Zheng, Çin'i bütünleştirme seferine başladı. Qin beyliği dokuz yıl içinde diğer altı beyliği yok ederek M.Ö 221 yılında Çin'i birleştirdi ve yaklaşık 600 yıl süren bölünmüşlüğe son verdi.

Yasalcılık Okulu Kuramcısı Han Feizi


Han Feizi, Çin'deki Savaşan Devletler Dönemi'nde (M.Ö 475 – M.Ö 221) tanınmış felsefeci, Kanun Okulu'nun kuramcısı ve nesir yazarıydı. Han Feizi tarafından kurulmuş Yasalcılık Okulu teorisi, Çin'de despotizme ve merkezden yönetime dayalı ilk birleşik devletin doğmasına kuramsal temel hazırlamıştır.

Han Feizi, M.Ö 3. yüzyılda Savaşan Devletler Dönemi'nin son yıllarında hüküm süren bir kraliyet ailesinde dünyaya geldi. Konuşma zorluğu çeken Fan Feizi, hayatı boyunca çok sayıda kitap yazdı.