info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Qin Hanedanı


2 bin yıl süren kölelik toplumundan sonra, M.Ö 221 yılında Çin tarihindeki ilk birleşik, merkeziyetçi ve otoriter feodal yönetim olan Qin hanedanı kuruldu. Qin hanedanının doğuşu, Çin tarihinde büyük önem taşıyor.

M.Ö 403 ile M.Ö 221 arasındaki Savaşan Devletler Dönemi, Çin'deki kölelik toplumunun son evresiydi. Başlangıçta birbirlerinden bağımsız çok sayıdaki küçük beylik vardı. Bu beyliklerin birbirlerini savaş yoluyla ilhak etmeleri sonucunda geriye yedi büyük beylik kaldı. "Yedi Güçlüler" olarak adlandırılan bu beylikler, Qin, Qi, Chu, Wei, Yan, Han, Zhao'ydu. Çin'in kuzeybatısında yer alan Qin beyliğinin gücü, diğer beyliklerden daha erken başlattığı askeri ve tarımsal reform sayesinde hızla arttı. M.Ö 247 yılında 13 yaşındaki Ying Zheng, tahta geçerek Qin Beyi oldu. Ying Zheng, 22 yaşında beyliği bizzat yönetmeye başladıktan sonra diğer altı beyliği ilhak ederek Çin'i birleştirme amacını gerçekleştirdi. Ying Zheng, bütün beyliklerden yetenekli insanları bir araya getirdi. Örneğin Ying Zheng, Han Beyliği'nden gelen casus Zheng Guo'ya görev vererek "Zheng Guo Kanalı"nı açtırdı. Bu kanal sayesinde Qin beyliğindeki 40 bin hektardan fazla tuzlu ve alkalik toprak verimli tarlalara dönüştü. Bu çalışma, Qin beyliğinin Çin'i birleştirmesinin maddi koşullarını hazırladı. M.Ö 230-M.Ö 221 arasındaki süre içinde Ying Zheng, Han, Zhao, Wei, Yan, Chu ve Qi'yi yok ederek Çin'i birleştirdi. Bütünleşen Çin'de birleşik, merkeziyetçi ve baskıcı bir rejimle yönetilen Qin hanedanı kuruldu. Ying Zheng de Çin tarihindeki ilk imparator oldu. Bu yüzden Ying Zheng, "İlk İmparator" anlamına gelen "Shi Huangdi" olarak adlandırılmıştır.

Qin hanedanının ülkeyi birleştirmesi, Çin tarihinde büyük önem taşımaktadır. Öncelikle Qin Shi Huang, siyasi alanda "Fenfeng sistemi"ni (ülkenin topraklarının imparatorun çocukları tarafından paylaşılması sistemi) kaldırarak "Jun Xian Sistemi"ni (il ve ilçe sistemi) uygulamaya başladı. Ülke, 36 ile ayrıldı ve her il de ilçelere bölündü; merkezi yönetimle yerel yönetimlerde görev yapan devlet memurlarının hepsi imparator tarafından bizzat seçilerek atanır ya da görevden alınırdı. Yöneticiliğin babadan oğla geçmesi uygulaması kaldırıldı. Qin hanedanının başlattığı "İl ve ilçe sistemi" daha sonra iki bin yıldan fazla süren feodal rejimde yerleşik bir sistem olarak varlığını sürdürdü. Bugün Çin'deki pek çok ilçenin ismi iki bin yıl önce, Qin hanedanı döneminde verilmiştir.

Qin hanedanının Çin'i birleştirmesinin diğer önemli sonucu, yazıların birleştirilmesiydi. Qin hanedanından önce farklı beylikler farklı yazılar kullanıyordu. Bu ayrı ayrı yazılar, aynı kökten gelmelerine ve aralarında büyük farklılıklar olmamasına rağmen, yine de kültürün yaygınlaşması ve insanlar arasındaki temaslar için bir engel oluşturmuştu. Çin'in birleştirilmesinden sonra Qin beyliğinde kullanılan "Xiao Zhuan Yazısı", bütün ülkede kullanılan yazı oldu. O tarihten itibaren yazılı Çince'nin gelişimi belirli kurallara bağlandı. Bu olay, Çin tarihinin gelişmesi ve kültürünün devamlılığı açısından çok önemli bir adım oldu.

Bu arada Qin hanedanı, ölçüleri de birleştirdi. Oysa Çin'in birleşmesinden önce farklı beyliklerde, tıpkı yazıda olduğu gibi farklı uzunluk, hacim ve ağırlık ölçüleri kullanılıyordu ve bu durum, ekonominin gelişmesini ciddi bir şekilde engelliyordu. Ayrıca Qin Shi Huang, tek para ve tek yasa sistemi uygulayarak bir yandan ülke ekonomisinin gelişmesi için elverişli koşullar yarattı, diğer yandan merkeziyetçi yönetimi büyük ölçüde güçlendirdi.

Düşünce alanındaki baskıcı yönetimi de güçlendirmek isteyen Qin Shi Huang, M.Ö 213 yılında "Qin Tarihi" dışında, diğer bütün beyliklerin tarih kitaplarını ve Konfüçyus klasiklerini yaktırdı, hatta bu kitapları gizlice saklayan veya yayan kişileri öldürttü. Bununla birlikte Qin Shi Huang, ülkenin kuzeyinde yaşayan azınlık milliyetlerin saldırılarını önlemek için daha önce Qin, Zhao ve Yan gibi beylikler tarafından inşa edilen setleri tamir ettirerek batıdaki çölden doğudaki denize kadar beş bin kilometreyi geçen Çin Seddi'ni oluşturdu. Qin Shi Huang, ayrıca 700 binden fazla köylüyü çalıştırarak ve yüklü harcamalar yaparak Lishan Dağı'nın eteğinde bir mezar inşa ettirdi. Bu mezar, bugün Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Qin Mezarı ve Yeraltı Heykel Ordusu'dur.

Qin Shi Huang'ın Çin'i birleştirmesiyle Çin'de uzun süren bölünmüşlüğe son verilerek esasını Han milliyetinin oluşturduğu çok milliyetli, güçlü ve büyük bir feodal imparatorluk kuruldu, böylece Çin tarihinde de yepyeni bir sayfa açıldı.