info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

2013 Bo´ao Asya Forumu


Bo'ao Asya Forumu 2013 Yıllık Toplantısı Çin'in Haynan eyaletinde 8 Nisan günü sona erdi. Beş kıtadan gelen çok sayıda devlet lideri, işadamı ve uzman, 3 gün süren toplantıda "Reform, Sorumluluk ve İşbirliği: Asya'nın Ortak Kalkınma Arayışı" temasıyla çeşitli konuları ele aldı. Bu yılki toplantı, boyutu ve muhtevası bakımından Bo'ao Asya Forumu'nun kurulmasından bu yana yapılan en geniş kapsamlı toplantı oldu.

Toplam 54 forumun gerçekleştirildiği toplantının konuları ilk defa beş kıtayı kapsadı. Kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler, uluslararası strateji ve bölgesel güvenlik konularının tartışıldığı toplantıda, Afrika, Latin Amerika ve Avrupa konuları ilk defa ele alındı.

Zambiya Cumhurbaşkanı, Finlandiya Devlet Başkanı, Peru Devlet Başkanı ve Meksika Cumhurbaşkanı foruma katılarak, Afrika'nın yeniden kalkınması, Latin Amerika'nın yeniden yapılanması ve Avrupa'nın çekirdek rekabet gücünün yeniden canlandırılması konularını ele aldı. Çok sayıda devlet liderinin görüşmelere katılması, forumun eşit diyalog kuralını göstermenin yanı sıra, Asya'nın üst düzey diyalog mekanizması olan Bo'ao Asya Forumu'na ayrı bir renk kattı. Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinpin, forumun açılışında "Asya ve dünyanın güzel geleceğini ortaklaşa yaratalım" başlıklı bir konuşma yaptı.

Bazı basın organlarında, Bo'ao Asya Forumu'nun statü ve rolünün değişmesinin dünyanın ilgisini çeken bir konu olduğu yorumu yapılırken, forumun "Asya'nın Davos'u" haline geldiği belirtildi.

Afrika, Latin Amerika ve Avrupa’dan gelen liderler, zirveye katılanlara kendi ülke ve bölgelerinin gelişmesinde karşılaştıkları sorunları ve elde edilen ilerlemeleri anlattı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.Forum Genel Sekreteri Cou Vıncon, şunları söyledi: “Bu ve benzeri temasların verimli olduğu kanaatindeyiz. Asya'nın ortak gelişmesini nasıl yaratabiliriz diye düşünüyoruz, ancak Asya'nın gelişmesi dünyanın gelişmesinden ayrı düşünülemez; bu nedenle önümüzdeki günlerde Asya dışındaki bölgelerde meydana gelen olaylar da ele alınacak."

Önceki toplantılara kıyasla, 2013 yıllık toplantısında temas ve diyaloga daha fazla önem verildi. Siyaset ve ticaret çevreleri arasında diyalog tesis eden bir platform olma özelliği taşıyan Bo'ao Asya Forumu'nda, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinpin 32 Çinli ve yabancı işadamıyla 1 saat süren bir görüşme yaptı; bu tip bir görüşme forum kapsamında ilk kez düzenlendi. Bu görüşmeyi değerlendiren uzmanlar, Çin'in yeni liderinin, kamu diplomasisi alanında çeşitli çevrelerden yetkililerle diyalog kurmaya özen gösterdiği görüşünde.

Forum Genel Sekreteri Cou Vıncon, devlet liderleri ile işadamları arasındaki görüşmeleri şöyle değerlendirdi: "Forum, işadamlarına devlet liderleriyle görüşme fırsatı sağladı. Bunun yanı sıra devlet liderleri, işadamlarının mevcut ekonomik durumuna yönelik düşüncelerini, son yıllarda Çin'in ekonomik gelişmesine ilişkin değerlendirmelerini ve yeni Çin hükümetinden beklentilerini öğrenmeyi çok istiyor. Çinli ve yabancı işadamları ile Çin lideri arasındaki karşılıklı anlayışın derinleştirilmesini hedefliyoruz."

Bo'ao Asya Forumu 2013 Yıllık Toplantısı'nın başarıyla düzenlenmesiyle, uluslararası toplum, Çin'in yeni hükümetinin dış politika yaklaşımını yakından izleme imkanı buldu.