info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Çin´de Bilim ve Teknolojinin Genel Durumu


Son yıllarda, bilim ve teknolojinin gelişmesine büyük önem veren Çin hükümeti, “bilim ve eğitim ile ülkeyi kalkındırma” stratejisini uygulayarak, bilimsel araştırma ve teknolojik kalkınma çalışmalarına daha çok bütçe ayırmaya başlıyor. 2003 yılında, Çin’de bilimsel araştırma ve teknolojik kalkınma konusunda 150 milyar yuan kullanıldı ve bu rakam yurtiçi gayrı safi yurtiçi hasılanın yüzde 1.35’ini oluşturdu.

Çin hükümetinin bilim ve teknoloji çalışmaları, devlet düzeyindeki bilimsel ve teknolojik gelişme planlarıyla gerçekleştiriliyor. Şu an, Çin’deki esas bilimsel ve teknolojik planların kapsamında, temel araştırma, yüksek ve yeni teknoloji araştırma ve kalkındırma, tarım, yüksek ve yeni teknolojik sektörün gelişmesi, havacılık teknolojisi ve savunma gibi çeşitli alanlar yer alıyor. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan ilgili uzman grubunun araştırıp projeleri saptamasından sonra, ihale yoluyla bu bilimsel araştırmaları yapan kuruluşlar seçiliyor. İhaleyi kazanan bilimsel araştırma kuruluşları, ilgili araştırma bütçesini alıp, bilimsel araştırma ve kalkındırma görevini üstleniyor.

Yıllardır sürdürülen gelişmeden sonra Çin, çeşitli alanlardaki bilimsel araştırma ve teknolojik kalkındırma yeteneğine sahip. Bazı temel araştırma ve az sayılı yüksek ve yeni teknoloji alanlarında, Çin’in elde ettiği sonuçlar uluslararası ileri düzeye ulaştı ya da yaklaştı. Çinli bilimadamlarının kaleme aldıkları ve uluslararası yayınlarda yayımlanan tez sayısı, 2003 yılında dünyada beşinci sırada yer aldı. Yurtiçinde patent için yapılan başvuru sayısı da büyük ölçüde arttı. Bu, bir derecede Çin’in yenilik kabiliyetinin sürekli yükseldiğini gösteriyor.

Çin’deki Bilimsel Araştırma Kuruluşları

Birçok yabancı ülke gibi, Çin’deki bilimsel araştırma kuruluşları da bağımsız olanlar ve yüksek okullar veya işletmelere bağlı olanlar olmak üzerek iki türlü. Çin’deki bağımsız bilimsel araştırma kuruluşları esas olarak hükümet tarafından finanse ediliyor. Şu an, Çin’de 500’ü devlet düzeyinde toplam 2 binden fazla bağımsız bilimsel araştırma kuruluşu bulunurken, yüksek okullara veya işletmelere bağlı bilimsel kuruluşların sayısı ise daha fazla.

Çin’de bilimsel araştırma kuruluşları, esas olarak temel, kullanım ve kamu hizmeti olmak üzere üçe ayrılıyor. Temel bilimsel araştırma kuruluşları, Çin Bilim Akademisi’ne ve yüksek okullara bağlı enstitüler oluyor. Kullanım bilimsel araştırma kuruluşları, eskiden esas olarak Çin’in çeşitli sektör birimlerine bağlıyken, şimdi ise yüksek ve yeni teknoloji işletmlerine dönüştürüldü. Örneğin, Çin Renkli Metal Akademisi, Çin Posta Bilimi Akademisi, Çin Mimari Tasarım Akademisi gibi. Kamu hizmeti tarzındaki bilimsel araştırma kuruluşları, esas olarak tarım ve meteoroloji alanlarında temel bilimsel araştırma yaparak, toplumsal verimi gerçekleştiren kuruluşlar. Örneğin, Çin Tarım Akademisi, Çin Orman Akademisi ve Çin Meteoroloji Akademisi gibi.

Çin’in en tanınmış ve en büyük bilimsel araştırma kuruluşu olan Çin Bilim Akademisi, 1949 yılında kuruldu ve merkezi Beijing’de bulunuyor. Çin Bilim Akademisi’nin araştırdığı alanlar, doğa bilimi, yeni ve yüksek teknolojiyi kapsıyor. Akademiye bağlı, matematik, kimya, biyoloji, jeoloji ve teknoloji bilimi olmak üzere beş bilim dalı, ülkenin çeşitli bölgelerinde yer alan 11 şube, 84 araştırma enstitüsü ve 20 bin araştırma personeli var. Çin Bilim Akademisi’nde birçok ülkenin en yüksek düzeydeki bilimsel araştırmacıları çalışıyor. Akademiye bağlı araştırma enstitülerinin çoğu, ülkede en yüksek düzeyde bulunurken, bazıları dünyada da büyük prestije sahip.