info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

IMF Çin ekonomisi güçlenmeye devam ediyor


27.07.2018  cri türk

Uluslararası Para Fonu (IMF) dün Washington'da düzenlenen basın toplantısında Çin ekonomisinin güçlenmeye devam edeceğini bildirdi.

IMF'nin 4. Madde Konsültasyon Raporu'na göre, IMF İcra Kurulu her yıl üye ülkelerle ikili görüşme yapar. IMF'den bir çalışma grubu, ilgili üye ülkeyi ziyaret ederek ekonomik ve finansal bilgi toplar ve ülkenin yetkilileriyle ekonomi politikalarını ele alır.

IMF İcra Kurulu ile Çin arasındaki görüşme 18 Temmuz'da tamamlandı. Çalışma grubu merkeze döndükten sonra hazırladığı 120 sayfalık raporu, üye ülkeyle yapılacak ikili görüşme için IMF İcra Kurulu'na sundu. IMF araştırma sonucunda, Çin ekonomisinin güçlenmeye devam edeceği kaydedildi.

Rapora göre, küresel ticaretin kademeli olarak toparlanmasının etkisiyle, Çin'in Gayri Safi Milli Hasılası 2017 yılında yüzde 6,9 oranında arttı. Finansal denetlemelerin sıkıştırılmasından doğan gecikme etkisi ve dış talebin azalması nedeniyle, 2018 yılında Çin'in büyüme oranının yüzde 6,6'ya ineceği tahmin ediliyor. Ayrıca genel enflasyon yüzde 2 oranında korunacak ve önümüzdeki dönemde adım adım yüzde 2,5'e kadar yükselecek.

IMF raporuna göre, Çin bazı kritik alanlarda önemli ilerleme kaydetti. Geniş bir alanı kapsayan denetleme reformu, finansal organların riskini azalttı. Fazla üretim kapasitesinin azaltılması yönünde çalışmalar da devam ediyor. Hava kirliliğiyle mücadele çalışmaları güçleniyor. Dışa açılma süreci son zamanlarda hızlandı. Kredi artışı yavaşladı, ama halen güçlü görünüyor. Kurumsal borç ile GSMH arasındaki oran istikrarlı hale gelmesine rağmen, finansal olmayan kuruluşların üstündeki toplam borç GSMH'den daha büyük hızla yükseliyor. 2017 yılında genel kamu sektörü açığının (bütçe dışında tahminen yatırım harcamaları dâhil) GSMH'nın yaklaşık yüzde 11'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

IMF tarafından yapılan açıklamada, Çin'in tarihi ve kritik bir dönemde bulunduğu, onlarca yıl süren hızlı büyümenin ardından Çin ekonomisinin ağırlığının kaliteli büyümeye kayacağı ve bu geçişin başarılı olup olmamasının, önümüzdeki dönemde Çin'in kalkınma istikametinde belirleyici olacağı kaydedildi.