info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

DTÖ Çin in ticaret politikasını inceledi


2018-07-12 10:44:37  cri

Merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dün Çin'in ticaret politikasına yönelik yedinci inceleme yapıldı.

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen toplantıda, bir önceki incelemenin yapıldığı Temmuz 2016'dan bu yana, Çin'in ticaret ve yatırım alanlarında kaydettiği yeni ilerlemeler, yürüttüğü reform ve dışa açılma önlemleri, çok taraflı ticaret sistemine aktif katılımı ve sorumlu bir ülke olarak üstlendiği roller hakkında bilgi verdi.

Wang, Çin'in DTÖ'ye üye olduğu 2001 yılından 2017 yılına kadar, mal ticaretindeki ithalat hacminin her sene dünya seviyesinin iki katına denk gelen yüzde 13,5'lik oranla yükseldiğinin altını çizdi.

Hizmet ticaretindeki ithalat hacminin ise her sene yüzde 16,7'lik oranla, yani dünya seviyesinin 2,7 katı büyüdüğüne işaret eden Wang, Çin'deki yabancı sermayeli işletmelerin de 2017 yılında dış ticaret hacmine yüzde 44,8'lik katkı yaptığını söyledi.

Wang, Çin'in DTÖ çerçevesinde açtığı dava sayısının Nisan itibarıyla 17'ye ulaştığını ve Çin'e de 41 dava açıldığını dile getirerek, ülkesinin bütün davalarda alınan kararlara saygı gösterdiğini ve kararları titizlikle yerine getirdiğini dile getirdi.

Çin'in DTÖ kurallarına uygun düzenlemeler yaptığını ve dava açan tarafların daha sonra herhangi bir şikayette bulunmadığını vurgulayan Wang, günümüz dünyasında çok taraflı ticaret sisteminin ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekti.

Wang son olarak, DTÖ üyelerine, çok taraflı ticaret sisteminin temel ilkelerini ve çekirdek değerlerini kararlılıkla savunma, ticari hegemonyacılığa, korumacılığa ve tek taraflılığa karşı çıkma ve tek taraflılığın DTÖ'ye yönelik sistemli tehditlerini ortadan kaldırma çağrısı yaptı.