info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Xi den temiz parti vurgusu


2018-01-12 11:23:26  cri
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping dün Beijing'de düzenlenen ÇKP 19. Merkez Disiplin ve Denetleme Komisyonu'nun 2. genel kurul toplantısında önemli bir konuşma yaptı.

Xi, Çin'e özgü sosyalizmin yeni çağında Çin milletinin kalkınmasına ilişkin ulu misyonunu gerçekleştirmenin mutlaka ÇKP liderliğine dayanması gerektiğini söyledi. Bu durum altında ÇKP'nin de mutlaka yepyeni çehresiyle yeni başarılar yapması çağrısı yapan Xi, ÇKP 19. Genel Kongresi'nde alınan kararların titizlikle yerine getirilmesi, temiz parti çalışmalarının sorunsuz ve verimli şekilde yürütülmesinin önemine değindi.

Xi Jinping, konuşmasında temiz parti hedefine ulaşmak için yeni dönemde Çin'e özgü sosyalist düşüncesi doğrultusunda, "Dört Bilinç" (siyaset ve genel durumdan hareket edilerek, ÇKP Merkez Komitesi'ne sadık kalınması) ve "Dört Özgüven" (gelişme yolu özgüveni, doktrin özgüveni, sistem özgüveni ve kültür özgüveni) ilkelerinde ısrarlı olunması, ÇKP Merkez Komitesi'nin otoritesiyle liderliğinin sıkıca korunması, partinin siyaset, düşünce, örgütlenme, disiplin ve sistem konularındaki yapılandırmasının hızlandırılması, rüşvetle mücadeleye aralıksız şekilde devam edilmesi, elverişli bir parti içi ortamın oluşturulması, partinin yaratıcılık, dayanışma ve mücadele kapasitesinin artırılması, böylece orta halli görece refah toplumunun kapsamlı şekilde oluşturulması ve sosyalist çağdaş devletin kurulmasına güçlü garanti sağlanması gerektiğini belirtti. Xi bu konuda şunları kaydetti:

"Yeni dönemde parti yapılandırması, partinin ulu misyonunu yerine getirmek için temel garantidir. Temiz parti çalışmalarının ön şartı ise parti liderliğidir. Parti liderliğini korumak için de partinin otoritesi korunmalı. Partinin uzun vadeli iktidar olmasına, ilericiliğiyle saflığının korunmasına dayalı genel çizgilerden hareket edilerek, temel sorunlar köklü şekilde ortadan kaldırılmalıdır. Partimiz, daima çağın en ilerisinde bulunan, halkın içten desteğini alan, öz devrimini cesaretle yapan, çeşitli sınamalardan geçen ve dinamizm dolu Marksist bir siyasi parti olarak iktidar olmalı."

Xi Jinping konuşmasında temiz parti çalışmalarının yetersiz olduğuna işaret ederek, bu alanda mevcut değerli deneyimleri özetleyip arayışları yoğunlaştırarak, temiz parti çalışmalarında atılım niteliğinde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı. Xi Jinping şöyle konuştu:

"Başarılar, büyük zorluklar altında kazanılan başarılardır. Deneyimler ise çok değerli deneyimler. Biz bunlarda ısrarcı olmalıyız ve derinleştirmeliyiz. Öncelikle partide düşünce ve sistem yapılandırmaları arasında entegrasyon sağlanmalı, partinin gayesi her zaman yürekte taşınarak, sistem yapılandırmasına partinin tüm yapılandırma çalışmalarında ağırlık verilmeli. İkincisi, misyonlar doğrultusunda sorunları çözmekle hareket edilmeli. Bir yandan, halkı en çok mutsuz eden sorunların çözülmesine öncelik verilmeli, öbür yandan da genel planlama güçlendirilmeli. Üçüncü olarak, parti üyelerine yönelik disiplin ve denetleme çalışmaları pekiştirilmeli. Sıradan üyelerle üst düzey mevkideki üyelere denetleme dengeli şekilde yürütülmeli ve özellikle üst düzey mevkideki üyelere daha yüksek denetleme standardı koyulmalı. Dördüncüsü, yetki kullanma ve sorumluluğu yerine getirme arasında entegrasyon sağlanmalı, özellikle sorumlulukların hayata geçirilmesine önem verilmeli. Beşinci olarak da yönetim ve ilgi gösterme arasında entegrasyon sürdürülmeli. Parti üyelerinin parti kurallarını zedelemeleri önlenirken, üyelerin aktifliği de azami şekilde teşvik edilmeli. Son olarak parti içi denetim ve halkın denetimi arasında entegrasyon güçlendirilmeli."

Xi: Temiz parti yolunda tüm olanaklar kullanılmalı

Xi Jinping, temiz parti çalışmalarının aralıksız şekilde yürütülmesi ve askıya alınmaması gerektiğine işaret ederek, mevcut sorunların çözülmesinden hareketle belirlenen stratejide ısrarlı olunması, zorluklara boyun eğmeyerek, çalışmaları yürütmek için tüm olanakların kullanılması çağrısı yaptı. Xi şunları kaydetti:

"Partide siyaset yapılandırması öncülüğünde, parti otoritesine ve toplu liderliğe sadık kalınmalı. ÇKP Merkez Komitesi'nden alınan tüm kararlara, çeşitli kademelerdeki parti kuruluşları titizlikle sadık kalmalı ve siyasi tutum açısından her zaman Merkez Komitesi'nin yanında durmalı. Tüm parti üyelerinin kalbi, daima Merkez Komite ile aynı anda çarpmalı."

Xi Jinping konuşmasında, ÇKP'nin halkla yakın ilişkisinin sıkı tutulması gerektiğine işaret ederek, lüks yaşam peşinde koşma eğiliminin başının kesilmesi gerektiğini söyledi. Xi şöyle konuştu: 

"Formalizm ve bürokrasi ile mücadelenin genel sorumluluğu, çeşitli kademelerdeki parti kuruluşlarının bir numaralı adamında olmalı. Disiplin yapılandırmasında partinin halkla yakın ilişkisine büyük önem verilmeli. Yöneticiler, yetkilerini kötüye kullanmamalı, halkla yüz yüze temas kurmalı ve böylece halkın sorunlarını etkin şekilde çözmeli."