info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Xİ JİNPİNG’DEN APEC CEO ZİRVESİ’NE YAZILI AÇIKLAMA


Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, San Francisco kentinde düzenlenen APEC CEO Zirvesi’ne “Asya-Pasifik'te Yeni Bir Sayfa Açmak İçin Zorlukları Birlikte Aşalım” başlıklı yazılı açıklama yolladı.

Xi, yazılı açıklamasında, 30 yıl önce Asya-Pasifik liderlerinin barış ve kalkınma yolunu izleyerek APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nı başlattıklarını ve böylece bölgeyi dünya ekonomik büyümesinin bir güç merkezi ve küresel kalkınmanın bir istikrar çıpası haline getirdiklerini hatırlattı.

Xi, “Geçen 30 yıl boyunca açık bölgeselcilik, dışa açıklık ve kapsayıcılık ilkelerine sadık kaldık. Birbirimizin ihtiyaçlarımızı paylaştık ve gönüllülük, istişare ve aşamalı ilerleme ilkelerine dayanan APEC Yaklaşımı'nı birlikte geliştirdik.” ifadelerini kullandı.

Xi, dünyanın şu anda büyük bir değişim ve belirsizlik dönemine girdiğini ifade etti ve Asya-Pasifik iş birliğinin geleceği hakkında yanıtlanması gereken önemli soruların bulunduğunu vurguladı. Xi, APEC'in orijinal ruhunu korumanın yanı sıra Asya-Pasifik iş birliğini teşvik etmenin gerekliliğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Xi, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması gerektiğini, çatışma yerine diyalog ve bloklaşma yerine ortaklık ilkesine bağlı kalarak Asya-Pasifik bölgesinin refah ve istikrarının korunması gerektiğini ifade etti. Asya-Pasifik'in jeopolitik rekabetin arenası olamayacağını ve olmaması gerektiğini, yeni bir Soğuk Savaş'a ya da çatışmaya sürüklenmemesi gerektiğini yineleyen Xi, açık bölgeselciliğe bağlı kalınması ve Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'nin inşasının kararlılıkla ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

Bilim ve teknolojinin gelişimi için açık, adil ve ayrımcı olmayan bir ortam çağrısında bulunan Xi, bilimsel ve teknolojik yeniliklerin güçlendirilmesi, dijital ekonomi ile reel ekonominin entegrasyonunun teşvik edilmesi, bilim ve teknolojinin küresel yönetişimde ortak bir şekilde geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Xi, Çin ekonomisinin bu yıl toparlanmaya devam ettiğini ve nitelikli kalkınmanın istikrarlı bir şekilde ilerletildiğini belirtti. Küresel büyümenin en büyük motoru olan Çin'in, sosyalist piyasa ekonomisi sistemine, büyük bir pazara, eksiksiz bir endüstriyel sisteme ve çok sayıda nitelikli iş gücüne sahip olduğunu kaydetti. Xi, Çin ekonomisinin uzun vadeli, istikrarlı kalkınma eğilimine güvendiğini ve Çin'in yeni kalkınmasının dünyaya yeni ivme ve fırsatlar kazandırmaya devam edeceğini anlattı.

Son olarak Xi, Çin'in nitelikli dışa açılmayı kararlılıkla ilerleteceğini, piyasa odaklı, hukukun üstünlüğüne dayalı ve uluslararası bir iş ortamı yaratma kararlılığının değişmeyeceğini ve yabancı yatırımlar için ayrımcılık yapmadan kaliteli hizmet sunma politikasının süreceğini vurguladı.

Xi, Çin tarzı modernleşmenin amacının 1.4 milyardan fazla Çinliye daha iyi bir yaşam sunmak olduğunu ve bu durumun dünya için geniş bir pazar ve iş birliği fırsatları anlamına geldiğini, küresel modernleşmeye güçlü bir ivme kazandıracağını belirtti. Xi, küresel iş dünyasını Çin tarzı modernleşme sürecine aktif olarak katılmaya ve Çin'in nitelikli kalkınmasının sunduğu büyük fırsatları paylaşmaya davet etti.