info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Kuşak ve Yol: Güney-Güney iş birliğinin adresi


2013'te önerilen Kuşak ve Yol Girişimi, çeşitli mekanizmaların geliştirilmesine ve işbirliğinin derinleştirilmesine yardımcı oldu. Gelişmiş siyasi güven, stratejik koordinasyon ve kişiler arası alışveriş yoluyla pratik iş birliği ve büyük projeler için politika desteği sağladı.
Çin, yatırım, ticaret, finans, teknoloji ve kültür gibi alanlarda 150'den fazla ülke ve 30 uluslararası kuruluşla 200'den fazla iş birliği anlaşması imzaladı.
Kuşak ve Yol İnisiyatifi aynı zamanda altyapı gelişiminin desteklenmesine, bağlantıların iyileştirilmesine ve katılımcı ekonomiler arasında ticaret ve yatırımın kolaylaştırılmasına yardımcı olurken, 'altı koridor ve altı yol' bağlantı çerçevesi ülkeler arasında karşılıklı bağlantı ortaklıklarının kurulmasında ve Avrasya pazarındaki mal ve hizmetlerin sorunsuz akışının sağlanmasında önemli bir rol oynadı. Örneğin, Çin-Laos Demiryolu, Jakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu ve Çin-Tayland Demiryolu gibi Kuşak ve Yol ‘un amiral gemisi projeleri önemli sonuçlar elde etti ve Çin-Avrupa yük treni ağı 180 şehre genişledi. Yıllık kargo değeri 74,9 milyar dolar olan 23 Avrupa ülkesi, Çin-Avrupa ticaretinin yüzde 8'ini oluşturuyor.
Girişim aynı zamanda ticareti kolaylaştırmış ve ticaret engellerini azaltmıştır. 2013'ten 2022'ye kadar, Çin ile Kuşak ve Yol ülkeleri arasındaki toplam ithalat ve ihracat hacmi, yıllık ortalama yüzde 8'lik bir büyüme oranıyla 1,04 trilyon dolardan 2,07 trilyon dolara yükseldi. Çin'in Kuşak ve Yol ülkelerine yaptığı mali olmayan doğrudan yatırımın 2013'ten 2022'ye kadar yaklaşık 182,2 milyar dolara ulaşması ve ülkenin toplam denizaşırı yatırımının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturmasıyla ikili yatırım ve iş birliği de arttı.
ASYA ALTYAPI YATIRIM BANKASI FARK YARATTI
Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) kurulması, Kuşak ve Yol ülkeleri arasındaki mali işbirliğini güçlendirmiştir. AIIB'nin kapsayıcı kalkınmayı teşvik etmede çok önemli bir rol oynadığı, 202 proje için 38,8 milyar dolarlık finansman sağlaması ve yaklaşık 130 milyar dolarlık sermayeyi seferber etmesinden açıkça görülmektedir. Bu projeler, sürdürülebilir altyapı inşaatı, yeşil enerji, ulaşım, su arıtma ve temini, telekomünikasyon, eğitim ve halk sağlığı dâhil olmak üzere çeşitli sektörleri kapsamaktadır. AIIB'nin, Dünya Bankası hariç tüm kurumları geride bırakarak en büyük ikinci uluslararası kalkınma kurumu haline gelmesine şaşmamalı.
Kuşak ve Yol, ülkeler arasında kültürel alışverişi ve eğitim iş birliğini de teşvik etti. Örneğin Çin, 24 Kuşak ve Yol ülkesiyle yükseköğrenim diplomalarının karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin anlaşmalar imzalarken, Çin üniversiteleri 23 ülkede kampüs açtı. Çin'in 84 Kuşak ve Yol ülkesiyle bilim ve teknoloji alanındaki işbirliği, çeşitli alanlarda ortak araştırma projelerinin başlatılmasına ve ortak laboratuvarların kurulmasına yardımcı oldu. Ayrıca Çin, bazı Kuşak ve Yol ülkeleri için yoksulluğun azaltılması ve yoksulluğun hafifletilmesi programlarına önemli ölçüde yardım sağlamıştır.
Kuşak ve Yol İnisiyatifi, bölgesel işbirliğini de geliştirerek küresel kalkınmaya ve bölgesel bütünleşmeye katkıda bulundu. Girişim aynı zamanda katılımcı ülkeler arasında işbirliğini teşvik etti, ortaklıkları güçlendirdi ve ortak refahı destekleyerek daha birbirine bağlı ve birbirine bağımlı bir dünyanın yolunu açtı.
İstişare, ortak katkı ve ortak fayda ilkeleri tarafından yönlendirilen girişim, bölgesel yönetişim mekanizmalarıyla uyumludur ve gerçek 'Güney-Güney işbirliğini' somutlaştırır. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, açık ve kapsayıcı bir işbirliği mekanizması aracılığıyla, iki yol üzerindeki ülkelerle ilişkilerini derinleştiriyor.
Daha da önemlisi, girişim Çin'in kalkınma modelini ve standartlarını diğer ülkelere empoze etmiyor; bunun yerine, girişim karşılıklı saygıya dayalıdır ve ortak bir zemin bulmayı ve karşılıklı olarak kabul edilen standartları formüle etmek için kapsamlı istişarelerde bulunmayı amaçlar.
Bir Dünya Bankası araştırmasına göre, Kuşak ve Karayolu ulaşım altyapısı projelerinin tam olarak uygulanması halinde 2030 yılına kadar yıllık 1,6 trilyon ABD doları fayda sağlayacağı ve çoğu faydanın ortak ülkelere, özellikle de düşük ve orta gelirli ülkelere gideceği öngörülüyor.
Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Küresel Güney'deki birçok ülkenin pratik ihtiyaçlarını karşılayan uluslararası bir kamu malı. Ayırıcı klikler oluşturmadan eşitlik, karşılıklı yarar, açıklık ve paylaşım ilkelerini savunur. Girişim, bağlanabilirliği, finansal kurumları, ortak kalkınmayı ve küresel yönetişimi teşvik ederek mevcut küresel yönetişim sistemini tamamlıyor.
Yazar Liang Haoguang, Çin Bilimler Akademisi Çin Modernizasyon Araştırmaları Merkezi'nin yönetici direktörüdür ve Qin Qinghua, Çin Bilimler Akademisi Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Okulu'nda doktora adayıdır.