info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Qin Gang, Norveç iş dünyasından temsilcilerle bir araya geldi


Qin Gang, reform ve dışa açılma politikasına bağlı kalarak nitelikli kalkınmaya odaklanacaklarını ve yabancı işletmelere daha elverişli bir yatırım ortamı sağlayarak yeni gelişme fırsatları yaratacaklarını vurguladı. Çin ekonomisinin güçlü dayanıklılığıyla dünya ekonomisinin güç kaynağı olmaya devam edeceğini belirtti. Çin tarzı modernizasyonun, sadece Çin halkının yaşam kalitesini iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda dünya ülkelerine büyük bir pazar sunarak ortak refaha ulaştıran bir modernizasyon olduğunu, Çin ve Norveç'in çevre dostu ve düşük karbonlu kalkınmada daha geniş bir işbirliği alanı yaratacağını ifade etti.

Qin Gang, Çin ve Norveç'in ekonomik küreselleşmeye destek verdiğini ve korumacılığa karşı çıktığını hatırlatarak iki ülkenin karşılıklı yarara dayalı işbirliğini derinleştirmesi, ticaretin serbestleştirilmesini ve kolaylaştırılmasını ortaklaşa ilerletmesi gerektiğini söyledi.

Norveç iş dünyasından temsilciler, Çin'in Norveçli işletmeler için önemli bir pazar ve ticaret ortağı olduğunu belirterek işbirliğini derinleştireceklerini ve iki hükümet arasındaki diyalog ve iletişimin güçlendirilmesinin karşılıklı anlayışı artıracağını ve işbirliği alanlarını genişleteceğini ifade etti.

Temsilcilerin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin pekiştirilmesi hakkındaki önerilerini dinleyen Qin Gang, Ukrayna krizi, yeşil dönüşüm, fikri mülkiyet haklarının korunması ve Çin-ABD ilişkileri gibi konulara ilişkin soruları yanıtladı.