info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Çin modernleşmesinin merkezinde yer alan en son teknolojiler


Ülkenin modernleşme arayışında olması nedeniyle, 1,4 milyardan fazla insan için benzersiz bir kalkınma yolu olan Çin modernizasyonu, herkes için ortak refaha öncelik vermek, insanlığın ve doğal çevrenin barış içinde bir arada yaşamasını teşvik etmek gibi ilkeleri benimseyerek, yüksek hızlı demir yolları ve internet de dahil olmak üzere en son teknolojilerden daha fazla yararlandı. 2020'nin sonunda, yani Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline gelmesinden tam 10 yıl sonra, Asya devi, tarihinde ilk kez, aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak için hızlı ekonomik büyümesini kullanmayı başardı. Çin'in ekonomik yükselişiyle yaklaşık 800 milyon insanı yoksulluktan kurtardı ve halkının yaşam standartlarını iyileştirdi. Şaşırtıcı bir şekilde, insanlık tarihinde de bir ilk olan bu olağanüstü başarı, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin belirlediği yoksulluğun ortadan kaldırılması hedefinden 10 yıl önce gerçekleşti bu dikkate değer bir başarı.

İnternet, yüksek hızlı demir yolu ağı, makine öğrenimi, insansız hava araçları, elektrikli piller, fotovoltaikler ve Çin'in egemen olduğu diğer birçok teknolojinin yaygın olarak benimsenmesinde bu son teknolojiler, ülkenin sosyal, ekonomik ve çevresel ilerlemesini giderek hızlandırdı. Bunların tümü, 2021 yılına kadar orta derecede müreffeh bir toplumun inşasına önemli ölçüde katkıda bulundu. İlk yüzüncü yıl hedefine başarıyla ulaştı. Çin, bir kez daha her bakımdan büyük bir modern sosyalist ülke haline gelmek ve gençleşmesini ilerletmek için en son teknolojilerden yararlanarak 2049'a kadar tüm cephelerde savaş verecek.

Şu anda, Çin'in gelişimindeki kilit alanlardan biri mobil endüstridir. Dünyanın en büyük 5G pazarı olan ve 2022'nin sonuna kadar küresel 5G bağlantılarının yüzde 60'ından fazlasını oluşturan (2,3 milyon 5G baz istasyonunu aşan) Çin'in mobil endüstrisi, muazzam sosyal, ekonomik ve çevresel kazanımlar sağladı. Aynı zamanda, kırsal ve kentsel alanlarda tüketimi dengelemeye çalışarak kırsal yerleşimleri yeniden canlandırmayı teşvik ederken, kentsel yerleşimlerde kalkınmayı teşvik eden dönüştürücü bir değişime girdi. Önümüzdeki yıllarda daha büyük etkiler bekleniyor çünkü 2022'nin sonunda, Çin'de yaklaşık 1,3 milyar insan bir mobil servise abone olarak, Çin ekonomisine 1,1 trilyon dolarlık ekonomik katkıda bulundu.

En son yayımlanan GSMA raporu, Çin'in 2025 yılına kadar 1 milyar 5G bağlantısına ulaşan ilk pazar olacağını ve 2030 yılına kadar küresel bağlantıların neredeyse üçte birini oluşturacağını öngördü. Hızlı mobil bağlantı, gelecekteki mobil inovasyonun ve hizmetlerin temelini oluşturacak. Buna paralel olarak ülkenin sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınmasını daha da artacak. Son analizler, Covid-19'un getirdiği zorluklara rağmen, SDG 6'nın (temiz su ve sanitasyon) ve SDG 9'un (endüstri, inovasyon ve altyapı) 2021'de en yüksek puanı aldığını ve bunun temel olarak hızlı mobil internetin benimsenmesi ve mobil özellikli hizmetlerin artan kullanımıyla ilişkilendirildiğini gösteriyor. Sadece bir akıllı telefonla, Çin'deki kentsel ve kırsal alanlardaki insanlar, eğitim ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere kamu hizmetlerine doğrudan erişebiliyor.

Şimdiye kadar, Çin'in artan mobil bağlantısının SDG'LER üzerinde muazzam bir olumlu etkisi oldu, ancak hala iyileştirilmeye açıklar. Çin, 2049 yılına kadar ikinci yüzüncü hedefe ulaşmak için, gelişimini hızlandırmak, mobil endüstrinin çabalarını tamamlamak üzere; enerji, tarım, sağlık ve ulaşım gibi kilit sektörlerde yenilikçi ve yeni teknolojileri ilerletmek için yapıcı politikalara sahip. Örneğin, 2025 yılına kadar, Çin üniversitelerindeki ana dallarının, yaklaşık yüzde 20'si, en son teknolojilere ve yeni endüstrilere odaklanıyor. Bu tür eylemler, Çin'in modernleşmesini daha da ilerletmek için yenilikçi ve ileri teknolojiler yaratmak için gereken yeterli insan sermayesini sağlayacaktır.