info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Çin in dışa açılması, küresel kalkınma ve refaha katkı yaptı


2018-11-27 10:48:00 cri com

Çinli ve yabancı uluslararası düşünce kuruluşlarından ve iş dünyasından temsilciler, reform ve dışa açılmanın yalnızca Çin'in gücünü artırmadığı, aynı zamanda dünyanın kalkınması ve refahına katkı yaptığı yönünde görüş bildirdiler.

Uluslararası Araştırma ve Düşünce Kuruluşları Forumu'nun 2018 Yıllık Toplantısı kısa süre önce başkent Beijing'de yapıldı. Çinli ve yabancı düşünce kuruluşları ile siyaset ve ticaret çevrelerinden temsilciler “Dışa Açılmanın 40. Yıldönümünde Çin” teması altında gerçekleştirilen forumda geniş fikir alışverişinde bulundular.

Çin Devlet Konseyi Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Ma Jiantang verdiği demeçte, dışa açılma politikasının uygulandığı 40 yılda Çin'in kapsamlı ulusal gücünün sürekli artmasının yanı sıra halkın yaşam koşullarının da iyileştiğini belirtti. Ekonomik yapısının yükseltilmesiyle birlikte Çin'in küresel imalat merkezi konumuna geldiğini dile getiren Ma, hizmet sektörünün yarattığı katma değerin toplam üretim değerinin yarısını geçtiğini belirtti. Çin'in uluslararası statüsünün de yükseldiğini söyleyen Ma Jiantang sözlerine şöyle devem etti:

“1978 yılında Çin'in Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYH) küresel GSYH'nin yüzde 1,8'ini oluşturuyordu. Bu miktar, Japonya'nın GSYH'sinin beşte birine, ABD'nin GSYH'sinin ise 16'da birine denk geliyordu. Ancak günümüzde Çin, dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline geldi ve mal ticareti ile döviz rezervi bakımlarından dünyada lider konumuna yerleşti. 2017 yılında Çin'in GSYH'si küresel GSYH'nin yüzde 15,2'sine tekabül ederken, Japonya'nın GSYH'sinden 2,5 kat fazla olmakla birlikte, ABD'nin GSYH'sinin yüzde 63,1'ine eşit oldu. Çin'in toplam ithalat ve ihracat hacmi 4,1 trilyon dolara ulaştı, döviz rezervi de 3 trilyon doları geçti.”

Geçtiğimiz 40 yılda Çin'in kalkınması küresel barış ve kalkınmadan faydalandı. Aynı şekilde Çin bu süreçte küresel kalkınma ve refaha da katkılarda bulundu. Birçok yabancı işletme Çin'in dışa açılmasından kar elde etti. Ernst & Young (Çin) şirketinin ortaklarından Ji Dejiang, şu anda Çin'in 18 kentinde temsilcilik kurduklarını ve işlerinin hızla geliştiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Sermaye piyasasının iyileşmesi, bir danışmanlık şirketi olarak Ernst & Young'ın (Çin) denetleme işlerinin gelişmesine sağlam zemin hazırladı. Ayrıca vergi sisteminin düzeltilmesi de şirketimizin vergi danışmanlığı işlerinin ilerlemesinin ön koşulu. Bunun yanı sıra şirket faaliyetlerinin standartlaştırılması, danışmanlık ihtiyacını kamçıladı. Dolayısıyla Ernst & Young geçtiğimiz yıllarda hızla büyüdü. Şimdi şirketin toplam personel sayısı 16 bini geçti. Ernst & Young, yabancı işletmelerin Çin piyasasında büyük gelişme potansiyeline sahip olduğuna en büyük örnek.”

Çin hükümeti, geleceğe yönelik olarak reform ve üst düzey dışa açılmanın yeni turunu ilerleteceğini birkaç defa yineledi. Ma Jiantang, önümüzdeki yıllarda idari prosedürleri basitleştirerek yetkileri azaltma ve devletin işlevlerini dönüştürme gibi tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği kanısında. Bunların kaynakların dağıtımında piyasanın belirleyici rol oynamasına elverişli şartları yaratacağını ifade eden Ma Jiantang, dışa açılmanın sürmesi ve yeni bir dışa açık ekonomi sisteminin kurulması gerektiğini söyledi. Ma, bu hususta şöyle konuştu:

“Bugünden itibaren sermaye ile alakalı yerli ve yabancı hukuk sistemlerinin iyileştirilmesine devam etmeliyiz. Yabancı işletmelerin Çin piyasasına girdikten sonra politika açısından yerli firmalarla eşit muamele görmesini güvence altına almalıyız. Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili kanunları da iyileştirmeliyiz. Yeni yükselen alanlarda ve endüstrilerde fikri mülkiyetin koruması için gereken sistem inşasını hızlandırmalıyız. Ticaret ortamını serbestleştirmeye devam etmeliyiz. Gümrük tariflerini bir adım daha azaltıp denetim, karantina ve gümrükten geçme süreçlerini sadeleştirmeliyiz.”

Bu yıl itibarıyla Çin, dışa açılmayı ilerletmeye yönelik bir dizi yeni tedbir aldı. Bu tedbirler arasında iş ortamının daha çekici hale getirilmesi, 14 binden fazla kategorideki mallar ile 15 bini geçen sanayi ürünlerinin gümrük vergilerinin düşürülmesi, yabancı yatırımların ülkeye girişini kısıtlayan negatif listenin daraltılması gibi maddeler bulunuyor. Bunun dışında Çin finans, otomotiv, uçak ve gemi endüstrileri gibi alanlarda da dış sermayeye açılacak.