info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Xiden Asya-Pasifikte Ortak Refah Vurgusu


18.11.2018  cri türk

Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü (APEC) 26. Liderler Gayri Resmi Toplantısı bugün Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'de yapıldı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping toplantıda "Çağın Fırsatlarından Faydalanarak, Asya-Pasifik'e Birlikte Refah Getirelim" başlıklı bir konuşma yaptı.

Xi Jinping konuşmasında, APEC'e üye ülkelerin liderlerinin ilk kez Pasifik ada devletleri bölgesinde bir araya gelerek, "Kapsayıcı Fırsatlardan Yararlanarak, Dijital Geleceği Birlikte Kucaklayalım" teması altında Asya-Pasifik bölgesinin ortak kalkınması konusunda fikir teatisi yaptıklarını hatırlattı.

Xi, bir yandan yeni teknoloji ve endüstri devrimi yaygınlaşırken, diğer yandan da ticari korumacılık ve tek taraflılık eğilimlerinin baş gösterdiğine dikkat çekerek, küresel ekonomide risklerle belirsizliklerin ciddiyetini koruduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Xi Jinping söz konusu risklerin giderilmesi için birtakım önerilerde bulundu.

Birinci olarak, bölgesel ekonomik bütünleşme hızlandırılarak, dışa açık bir Asya-Pasifik ekonomisi kurulmalı. 1. Çin Uluslararası İthalat Fuarı başarıyla düzenlendi, fuar esnasında varılan ticaret sözleşmelerinin toplam değeri 57 milyar 800 milyon ABD Doları'nı aştı. Bu gelişme, Çin'in dışa açılma kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İkinci olarak, inovasyon yoğunlaştırılarak yeni büyüme dinamikleri yaratılmalı. Çin, Asya Pasifik'te yer alan ilgili taraflarla dijital ekonomi hususunda iş birliğini sıkılaştırmaya hazır olduğunu beyan etti.

Üçüncü olarak, kapsamlı bağlantı pekiştirilerek, kapsayıcı ve eş güdümlü kalkınma teşvik edilmeli. Çin gelecek yılın Nisan ayında 2. Kuşak ve Yol Uluslararası İş Birliği Forumu'na ev sahipliği yapacak, böylece Asya-Pasifik ülkelerinin ve hatta tüm dünyanın halklarına yarar getirecek.

Dördüncü olarak da mevcut ortaklıklar derinleştirilerek, müşterek sınamalar birlikte göğüslenmeli. Çin ilgili tüm taraflarla dışa açıklık ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda dayanışmayı kuvvetlendirecek, adil rekabet yaparken çifte kazanç odaklı iş birliğini artıracak, böylece Asya-Pasifik ortak kader topluluğunu birlikte oluşturacak.

Xi Jinping konuşmasının son bölümünde Çin'in Asya-Pasifik iş birliğinin öncüsü ve hayata geçiricisi olduğuna işaret ederek, diğer taraflarla beraber Asya-Pasifik'te refah ve kalkınmaya yeni katkılar sağlamaya hazır olduğunu belirtti.